ADO Programi

ADO Softveri
Korisnici ADO softvera ne moraju menjati postojeće softvere koje već imaju, već samo u postojeće softvere za obračun i naplatu uvoze podatke dobijene iz INSA ADO softvera.