O sistemu daljinskog očitavanja vodomera

Sistem daljinskog očitavanja
Insa sistem daljinskog očitavanja se koristi za daljinsko očitavanje vodomera, kalorimetara, gasomera i drugih uređaja za merenje potrošnje.