Uređaji za daljinsko očitavanje

Uređaji za daljinsko očitavanje
Insa sistem daljinskog očitavanja se sastoji od više uredjaja koji su nastali kao posledica različitih situacija gde se ugrađuju. Zajedničko za sve uređaje je: - baterija traje do 15 godina sa očitavanjima do 4 puta u mesecu