AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJUE OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O RASPOLAGANJU I STICANJU IMOVINE VELIKE VREDNOSTI

2016-05-27 00:00:00 Admin

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O RASPOLAGANJU I STICANJU IMOVINE VELIKE VREDNOSTI