Matični sat

Matični sat može istovremeno da upravlja sa četiri odvojena mehanizma. Komponente matičnog sata su u klasi proširenog temperaturnog opsega i smeštene u hermetičku kutiju.

Datoteke