Sistem daljinskog očitavanja vodomera, gasomera i kalorimetara

INSA ADO sistem daljinskog očitavanja se koristi za daljinsko očitavanje vodomera, kalorimetara, gasomera i drugih uređaja za merenje potrošnje. Sistem koristi radio prenos kao osnovni medijum za komunikaciju sa uređajima, a sistem je moguće povezati na druge medijume i mreže kao što su ethernet, usb, bluetooth ili mreža mobilne telefonije.
Radio komunikacija u sistemu daljinskog očitavanja  obavlja se na dva opsega. Koriste se nelicencirani ISM (Industry-Science-Medicine) opsezi 868MHz i 2.4GHz i 4 tipa protokola. U opsegu 868MHz se koristi RF868 radio protokol(INSA), wM-Bus radio protokol i LoRA protokol  a u opsegu 2.4GHz radio protokol RF24(INSA).
wM-Bus protokol (Wireless M-Bus) je radijski protokol na 868MHz u skladu sa evropskim EN 13757-4 standardom. Koristi se za očitavanje mernih uređaja na udaljenostima do 1km na otvorenom prostoru. Odlikuje ga jednosmerna komunikacija (T1 režim) i pod određenim uslovima dvosmerna komunikacija (T2 režim) kod parametrisanja uređaja. Fabrička podešavanja ADO uređaja koji koriste wM-Bus protokol obezbeđuju slanje paketa podataka na svakih 6 sekundi ali se vreme slanja može povećati kako bi se smanjila potrošnja uređaja ili prema zahtevu korisnika. Univerzalni wM-Bus protokol omogućava kompatibilnost i  očitavanje INSA ADO uređaja paralelno sa drugim sistemima (npr. strujomera ili kalorimetara) drugih proizvođača.
RF868 protokol je predviđena za veće udaljenosti i to do 1 km na otvorenom prostoru. Predviđen je za daljinsko očitavanje mernih uređaja (vodomera, gasomera,..) bežičnim putem korišćenjem radio opsega 868MHz i dvosmerne semidupleks komunikacije. Ovaj protokol obezbeđuje efikasan transport podataka kroz radio kanal između aplikativnih nivoa uređaja i programa sa različitim aplikativnim nivoima. Komunikacija po RF868 protokolu je po principu upita i odgovora.  Uređaj koji započinje komunikaciju i šalje upit se naziva "master" uređaj, dok se uređaj koji odgovara naziva "slave" uređaj. Obično je master uređaj modem ili koncentrator, dok je slave uređaj obično merni uređaj. Postoji i poseban uređaj, repetitor, koji se nalazi između master i slave uređaja i radi po principu "store and forward" na nivou RF868 protokola.
RF24 protokol je namenjena za manje udaljenosti i to do 10m iz šahta i do 50m na otvorenom prostoru. Ovaj protokol se koristi kao pomoćni protokol, kao zamena za žicu, za povezivanje senzora i koncentraciju podataka sa više senzora gde je potrebna velika brzina i rezolucija očitavanja.
LoRA protokol (Long Range) je relativno novi standard koji karakteriše izuzetno veliki domet. Koristi se za kreiranje komunikacionih mreža po sistemu sličnom mobilnoj telefoniji za prenos male količine podataka. Radijski moduli dizajnirani su tako da omogućavaju primanje ekstremno niskih nivoa signala. Ključni elementi LoRa tehnologije su veliki domet (do 15km), životni vek baterije preko 10 godina, CSS format signala.
Pojedini delovi ADO Sistema daljinskog očitavanja takođe mogu da koriste  GSM/GPRS mrežu mobilne telefonije, Bluetooth konekciju  ili žičanu Ethernet ili M-Bus mrežu za prenos podataka.