Industrijski Hladna Voda

WPI Woltman vodomer - horizontalan
Ova klasa vodomera koristi se za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika.