Suvi Hladna Voda

Višemlazni vodomer sa suvim mehanizmom VVS3
Ova klasa vodomera koristi se za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40 C i pritiska do 16 bara.