Kombinovani

Kombinovani industrijski vodomer VWV-S3
Ova klasa vodomera koristi se za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika.