AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ZAKAZANOJ ZA 29.06.2016.GODINE

2016-05-27 00:00:00 Admin

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ZAKAZANOJ ZA 29.06.2016.GODINE