Mehanički Budilnici

Postoje dostupni modeli u varijantama bele boje, boje nikla i mesinga. U dogovoru sa proizvođačem su moguće različite izvedbe i dizajn teme brojčanika na budilnicima (naziv vaše firme, logo itd).

Mehanički satovi fabrike INSA su dizajnirani u skladu sa klasičnim tehničkim rešenjem i svi mehanički delovi su napravljeni od mesinga i bakra. Vremenska tačnost iznosi +/- 4 min u 24 h.

Datoteke