Lista Ostalih Vodomera

Elektromehanički dozator
Koriste se za doziranje vode do 200, 1000 ili 2000 sa automatskim zaustavljanjem protoka.
Mehanički dozator
Koriste se za doziranje vode do 100, 200 i 300 litara i temperature vode do 40C.
SKV 1 i 2
Sigurnosni kuglasti magnetni ventil SKV-1 i 2, je namenjen za zatvaranje - otvaranje dotoka vode ispred merača potrošnje vode (vodomera).
PVC nepovratni ventil NV-1
PVC nepovratni ventil NV-1 namenjeni su za sprečavanje povratnih protoka vode kroz vodomer čime se obezbeđuje dugotrajnost vodomera