Politika Kvaliteta

Ovde možete videti ciljeve i politiku kvaliteta u kojima učestvuju svi zaposleni s tim da primarnu ulogu i odgovornost ima rukovodstvo INSA A.D. koje u skladu sa poslovnim ciljevima i strategijom razvoja podstiče svest o kvalitetu, zaštiti životne sredine zdravlja i bezbednosti na radu, prevenciji i ostvaruje poboljšanje kvaliteta na sistematičan i planski način.

Ovde možete pročitati ciljeve kvaliteta INSA A.D.: CILJEVI KVALITETA 18.pdf

Ovde možete pročitati politiku kvaliteta INSA A.D.: POLITIKA KVALITETA .pdf