GSM SISTEMI

AdoGsm Pulse Zonski merač
Ukoliko se koristi kao zonski merač, uređaj je moguće podesiti tako da stanje sa kombinovanog vodomera loguje na određeni vremenski interval koji je moguće podesiti po želji kupca
AdoGsm2 wMbus koncentrator
ADO GSM2 wmbus uređaj namenjen je za transfer očitanih stanja na udaljeni računar putem GSM/GPRS mreže