MBUS sistemi

Ado M-Bus Ventil
ADO M-Bus Valve je ventil namenjen automatskom daljinskom zatvaranju i otvaranju gde se komanda zatvori/otvori šalje putem kabla
AdoMbus žičani adapter
ADO M-Bus uređaj spada u grupu INSA proizvoda namenjenih žičnom daljinskom očitavanju