Mokri Hladna Voda

VVM3 Višemlazni vodomer sa mokrim mehanizmom vertikalni tip
Višemlazni propelerni vodomeri „INSA“ proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/32/EU
VVM3 Višemlazni vodomer sa mokrim mehanizmom horizontalni tip
Višemlazni propelerni vodomeri „INSA“ proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/32/EU