Suvi Vodomeri

Kućni vodomer sa prirubnicama
Visemlazni propelerni sa suvim mehanizmom i davacem impulsa.
Višemlazni vodomer sa suvim mehanizmom VVS3
Ova klasa vodomera koristi se za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40 C i pritiska do 16 bara.
VVS - E VIŠEMLAZNI VODOMER SA SUVIM MEHANIZMOM
Višemlazni vodomeri VVS - E proizvode se u skladu sa Direktivom 2014/32/EU metrološke klase tačnosti 2
VJS - PLUS JEDNOMLAZNI VODOMER SA SUVIM MEHANIZMOM
Jednomlazni vodomeri VJS - PLUS proizvode se u skladu sa Direktivom 2014/32/EU metrološke klase tačnosti 2
VVS - PLUS VIŠEMLAZNI VODOMER SA SUVIM MEHANIZMOM
Višemlazni vodomeri VVS - PLUS proizvode se u skladu sa Direktivom 2014/32/EU metrološke klase tačnosti 2
VJS - Jednomlazni vodomer sa suvim mehanizmom
Vodomeri ovog tipa su namenjeni za merenje zapremine protekle čiste vode temperature od 300C do 900C i pritiska do 16 bara.