Impulsni sistemi

AdoPulse žični adapter za daljinsko očitavanje potrošnje vode
ADO Pulse uređaj poseduje induktivni senzor koji broji okretanje "litarske" kazaljke i pretvara okretaje u impulse na izlazu