Pokazivači (indikatori)

Električni termometri - bez signalizacije
Tip 433.46.011; 433.46.012; 433.46.022; 433.46.312; 433.46.42; 433.36.021
Kapilarni termometri
Tip 673.212.A; 673.212.D; 673.215.2A; 673.215.2B; 673.215.2C; 673.215.2D; 673.215.2E; 673.512.2A; 673.512.2B; 673.512.2C; 673.512.2G; 673.215.4A; 673.215.4B; 673.215.4C; 673.215.4D; 673.215.4E; 673.215.7
Električni manometri
Tip 822.32.011; 822.32.021; 822.36.011; 822.36.021; 822.36.022; 822.42.023; 822.42.42; 822.46.011; 822.46.021
Mehanički (burdonski) jednostruki manometri
Tip 181.12.32; 181.15.32; 181.12.33; 181.12.37; 181.15.37
Mehanički (burdonski) jednostruki manometri
Tip 251.22.32; 251.15.42; 251.15.52
DVOSTRUKI MEHANIČKI INDIKATORI PRITISKA
(BURDONSKI MANOMETRI), Tip 281.12.32; 281.15.32; 281.12.32 A; 281.22.31 B; 218..25.31 A; 281.25.32 B; 281.25.32 A; 281.25.32 C; 281.25.32 E