Kućni Vodomeri

Kućni vodomer sa prirubnicama
Visemlazni propelerni sa suvim mehanizmom i davacem impulsa.
Elektromehanički dozator
Koriste se za doziranje vode do 200, 1000 ili 2000 sa automatskim zaustavljanjem protoka.
Višemlazni vodomer sa suvim mehanizmom VVS3
Ova klasa vodomera koristi se za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40 C i pritiska do 16 bara.
VVS - E VIŠEMLAZNI VODOMER SA SUVIM MEHANIZMOM
Višemlazni vodomeri VVS - E proizvode se u skladu sa Direktivom 2014/32/EU metrološke klase tačnosti 2
VVM3 Višemlazni vodomer sa mokrim mehanizmom vertikalni tip
Višemlazni propelerni vodomeri „INSA“ proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/32/EU
VVM3 Višemlazni vodomer sa mokrim mehanizmom horizontalni tip
Višemlazni propelerni vodomeri „INSA“ proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/32/EU
VJS - PLUS JEDNOMLAZNI VODOMER SA SUVIM MEHANIZMOM
Jednomlazni vodomeri VJS - PLUS proizvode se u skladu sa Direktivom 2014/32/EU metrološke klase tačnosti 2
VVS - PLUS VIŠEMLAZNI VODOMER SA SUVIM MEHANIZMOM
Višemlazni vodomeri VVS - PLUS proizvode se u skladu sa Direktivom 2014/32/EU metrološke klase tačnosti 2
VJS - Jednomlazni vodomer sa suvim mehanizmom
Vodomeri ovog tipa su namenjeni za merenje zapremine protekle čiste vode temperature od 300C do 900C i pritiska do 16 bara.