Ventili

KOMBINOVANI ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 920
Elektromagnetni ventili tip 920 su ventili sa kombinovanim indirektnim i direktnim dejstvom, predviđeni za opštu primenu. Ostvaruju radnu funkciju: * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)
DIREKTNI ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 911
Elektromagnetni ventili tip 911 su ventili direktnog dejstva i ostvaruju radnu funkciju * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)
SERVO ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 914
SERVO ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 914