Davači (senzori)

SENZORI TEMPERATURE - PRESEK
MERNI SENZORI TEMPERATURE Tip 434.2.1; 434.2.2
PRIMENA: Koristi se kao element sistema za vizuelnu kontrolu temperature motora sa vodenim hladjenjem u cilju sprečavanja pregrevanja i većeg oštećenja.
Merni senzori temperature Tip 814.1; 814.2
PRIMENA: Koristi se kao element sistema za vizuelnu kontrolu temperature motora sa vodenim hladjenjem u cilju sprečavanja pregrevanja i većeg oštećenja.
Merni senzori temperature - Tip 814.4
PRIMENA: Koristi se kao element sistema za vizuelnu kontrolu temperature motora sa vodenim hladjenjem u cilju sprečavanja pregrevanja i većeg oštećenja.
Kontaktni senzori temperature
Tip 283; 283.2; 283.3; 283.4; 283.5
KONTAKTNI SENZORI TEMPERATURE
Tip 393.1.2; 393.1.3; 393.1.4; 393.1.5; 393.1.6
KONTAKTNI SENZORI TEMPERATURE
Tip 393.3.1; 393.3.2; 393.3.3; 393.3.4; 393.3.7; 393.3.9; 393.3.11; 393.3.13; 393.3.17; 393.3.18
Kombinovani senzori temperature
Tip 200.1.2
KOMBINOVANI SENZORI TEMPERATURE
Tip 449; 449.1; 449.1.1; 449.1.2; 449.1.3; 449.2; 449.3.1; 449.4; 449.5.1; 449.5.2; 449.5.3; 449.6; 449.7.1; 449.7.2; 449.7.3; 449.7.4
Kapilarni senzori
Podsklop senzora za kapilarne termometre