Medicinski program

Telfon Bebi
Pedijatrijski fonendoskop/stetoskop - model za decu
TELSAM
Samomerač krvnog pritiska - osnovni model sa ugrađenim stetoskopom
Telfon
Fonendoskop/stetoskop - osnovni model
Telfon BI
Bifurkacioni stetoskop - model sa dva para slušalica, najpodesniji za obuku studenata medicine