Telfon Bebi

Pedijatrijski fonendoskop/stetoskop - model za decu

1 slušna glava 

2 binauralni deo s elastičnim cevima 

3 torbica za pakovanje  

Masa: 190 g 

Dimenzije upakovanog aparata: 215 x 75 x 50 mm