SAMOMERAČI KRVNOG PRITISKA

TELSAM
Samomerač krvnog pritiska - osnovni model sa ugrađenim stetoskopom