Senzori Pritiska

Merni senzori pritiska
Senzor pritiska ulja Tip 841.10; 841.20
Kontaktni senzori pritiska
Senzor pritiska ulja - Tip 837.3.1; 837.3.3; 837.3.4; 837.3.8; 837.3.10; 837.3.11; 837.3.14; 837.3.20; 837.3D; 837.3D.3; 837.3D.5
SENZOR PRITISKA - PREKIDAČ ZA STOP SVETLO
Ugrađuje se u vozila sa vazdušnim sistemom kočenja.
SENZOR PRITISKA ULJA SA SIGNALIZACIJOM
Tip 841.5, tip 841.13, tip 841.13