Mehanički (burdonski) jednostruki manometri

Tip 181.12.32; 181.15.32; 181.12.33; 181.12.37; 181.15.37

PRIMENA: Služi za merenje pritiska ulja u instalaciji motora a može se upotrebiti i na drugim uređajima.

Datoteke