Ado M-Bus Ventil

ADO M-Bus Valve je ventil namenjen automatskom daljinskom zatvaranju i otvaranju gde se komanda zatvori/otvori šalje putem kabla, tj. kroz M-Bus mrežu Ventil ima rasprostranjenu primenu u u sistemima za snabdevanje vodom i gasom, industriji, prehrambenoj industriji  kao i  i sistemima za navodnjavanje. Ventil se može koristiti za kontrolu protoka bilo kojeg fluida pod uslovom da nije hemijski agresivan, da njegova temperatura ne prelazi 90OC i pritisak od 10 bara.
Ventili se izrađuju u standardnim veličinama DN15 do DN50. Koriste sopstveno baterijsko napajanje (3,6V) koje se nakon zatvaranja/otvaranja ventila dopunjava iz M-Bus mreže te je životni vek baterije praktično neograničen.

 Ventil je moguće koristiti kao klasični ventil i uz pomoć daljinske (žične) komande po potrebi zatvarati i otvarati protok. Pored standardne funkcije potpunog zatvaranja i otvaranja na poslati zahtev ventil takođe nudi opcije smanjenja protoka na određeni procenat, vremensko, potpuno automatsko otvaranje i zatvaranje (programiranje ventila kad da se otvori i kad da se zatvori)
Ukoliko se ventil koristi u kombinaciji sa vodomerom i ADO M-Bus modulom za daljinsko očitavanje, ventil se može podesiti da se zatvori nakon što kroz vodomer protekne određena količina vode što ga čini posebno prikladnim za upotrebu u hotelima, vikend naseljima ili bilo gde drugde gde se voda ili gas naplaćuje po pre paid sistemu.

Datoteke