AdoMbus žičani adapter

ADO M-Bus uređaj spada u grupu INSA proizvoda namenjenih žičnom daljinskom očitavanju. Uređaji su prilagođeni montaži na standardne kućne, industrijske I kombinovane vodomere pripremljene za daljinsko očitavanje. Dužina kabla koji ide uz ADO M-Bus uređaje je standardno 1,5m a na zahtev se mogu izraditi i uređaji sa većom dužinom kabla.
Karakteristika M-Bus sistem je brz  odziv, stabilnost i pouzdanost u radu. Prilikom povezivanja uređaja, uz jedan "master" uređaj omogućeni su dometi, tj. dužine kabla  do 300m. Za veće distance potrebno je dodati ripitere ili povećanje preseka kabla koji povezuje M-Bus sistem.
ADO Pulse se napaja iz LiSOCl2 baterije kapaciteta 2200 mAh namenjene  za upotrebu u telemetriji. Baterija osigurava 15 godina  funkcionisanja  uređaja. Kvalitetno kućište i silikonska ispuna obezbeđuju IP68 nivo zaštite elektronskih komponenti unutar modula. Uređaj  funkcioniše u svim vremenskim uslovima i potpuno je zaštićen od uticaja temperature, vlage  i kad je potopljen u vodi. Najkvalitetniji kabal sa silikonskom izolacijom otporan je na uticaje vlage i temperature.

- Provodnici za izradu M-Bus mreže

Kabal koji se obično koristi za povezivanje M-Bus uređaja nosi oznaku "JY (St)Y * 2 * 0.8 Lg" (zvezdica označava "puta") To je standardni dvožilni kabal zaštićen plastičnim omotom i metaliziranom plastičnom folijom koja štiti provodnike od smetnji. Kabal se sastoji od dva bakarna provodnika 0.8 mm u prečniku (0,5 kvadrata u preseku) debljine, obavezno punog preseka. Kabal mora da ima otpor ne veći od 73 oma/km a kapacitivnost za kabal dužine 1000m treba da bude oko 180 nF.
Za M-Bus koristi se kabal do dužine od 300m i na njega je dozvoljeno nakačiti max 250 slave uredjaja. Pod nekim okolnostima ukoliko ima manje slave-ova moguce je staviti i vecu dužinu kabla ali se to ne preporučuje. Za dužine veće od 300 metara, koristiti ripitere.
Na 350 m ovog kabla ukupna otpornost provodnika ne bi trebala biti veća od 29 oma.