AdoRF LoRa Ventil

ADO RF/LoRa Valve je ventil namenjen automatskom daljinskom zatvaranju i otvaranju gde se komanda zatvori/otvori šalje bežično, tj. radijskim putem. Ventil ima rasprostranjenu primenu u u sistemima za snabdevanje vodom i gasom, industriji, prehrambenoj industriji  kao i  i sistemima za navodnjavanje. Ventil se može koristiti za kontrolu protoka bilo kojeg fluida pod uslovom da nije hemijski agresivan, da njegova temperatura ne prelazi 90OC i pritisak od 10 bara.
Ventili se izrađuju u standardnim veličinama DN15 do DN50. Koriste sopstveno LiSOCl2 baterijsko napajanje (3,6V) koje omogućava cca 800 zatvori-otvori ciklusa.

Uredjaj poseduje sledeće funkcije:

    - Potpuno zatvaranje ili otvaranje (OFF/ON funkcija)
    - Delimično otvaranje ili zatvaranje (npr. smanjivanje protoka na određeni procenat)
    - Vremenski kontrolisano zatvaranje i otvaranje
    - Zatvaranje nakon određanog protoka

 Ventil je moguće koristiti kao klasični ventil i uz pomoć daljinske (bežične) komande po potrebi zatvarati i otvarati protok. Pored standardne funkcije potpunog zatvaranja i otvaranja na poslati zahtev ventil takođe nudi opcije smanjenja protoka na određeni procenat, vremensko, potpuno automatsko otvaranje i zatvaranje (programiranje ventila kad da se otvori i kad da se zatvori)
Ukoliko se ventil koristi u kombinaciji sa vodomerom i bežičnim ADO modulom za daljinsko očitavanje, ventil se može podesiti da se zatvori nakon što kroz vodomer protekne određena količina vode što ga čini posebno prikladnim za upotrebu u hotelima, vikend naseljima ili bilo gde drugde gde se voda ili gas treba i može naplatiti po pre paid sistemu.