Elektromagnet Tip 905

ELEKTROMAGNET TIP 905 Elektromagnet tip 905 predviđen je za upravljački element kod elektromagnetnih ventila.

ELEKTROMAGNET TIP 905

Elektromagnet tip 905 predviđen je za upravljački element kod elektromagnetnih ventila, a izrađuje se za radne funkcije:

    * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)

    * 2/2 normalno otvoren (2/2 NO)

    * 3/2 normalno zatvoren (3/2 NZ)

    * 3/2 normalno otvoren (3/2 NO)

NAČIN UGRADNJE

    * Elektromagnet se mehanički pričvršćuje na telo ventila preko prirubnice navoja M26x1.5 sa "O" zaptivnim prstenom 17.3x2.4 70 NBr 14.10

    * Za funkciju 3/2 NO treći priključak na vođici elektromagneta omogućava vezu na bakarnu cev 6x1mm pomoću specijalnog usečnog prstena i spojne navrtke M12x1.5

    * Za funkciju 3/2 NZ sa ispuštanjem u atmosferu, elektromagnet je opremljen specijalnim gumenim elementom

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nazivni otvor   

2.5 ili 3.5 mm

 

Nazivni pritisak            

16 ili 10 bara

 

Nazivni hod kotve        

1.4 mm

 

Radni fluid       

tečni ili gasoviti fluid  sa viskoznošću manjom od 100 mm²/s

 

Dozvoljena temperatura radnog fluida

od -25°C do +90°C

 

Masa   

0.5 kg

 

Električni priključak     

prema ISO4400 DIN 43650 A

 

Stepen zaštite  

od dodira delova pod naponom i prodiranja stranih tela IP00 sa postavljenim i pričvršćenim kablovskim delom konektora (na zahtev) IP 65

 

Napon napaljanja        

jednosmerni 24 V  50/60 Hz i 220 V 50/60 Hz

 

Dozvoljeno odstupanje napajanja         

±10%

 

Nazivna struja  

0.8A / 1A / 0.11A

 

Nazivna snaga

19W / 24VA

 

Režim rada      

TP - trajni pogon (ED 100%)

 

Radna temperatura      

-25°C do +55°C