Kapilarni termometri

Tip 673.212.A; 673.212.D; 673.215.2A; 673.215.2B; 673.215.2C; 673.215.2D; 673.215.2E; 673.512.2A; 673.512.2B; 673.512.2C; 673.512.2G; 673.215.4A; 673.215.4B; 673.215.4C; 673.215.4D; 673.215.4E; 673.215.7

KAPILARNI TERMOMETRI

PRIMENA: Merenje i pokazivanje temperature rashladne 

tečnosti motora. Pogodan je za veća rastojanja (do 5m) između mesta merenja i mesta očitavanja. Ugrađuje se uvrtanjem mernog elementa (davača) u

predviđeni otvor, dok se pokazivač ugrađuje u otvor na 

kontrolnoj tabli i fiksira sa dva L-držača. Skala je osvetljena sijalicom.

Tačnost merenja: ±3% od očitane vrednosti.

Datoteke