WPKC KOMBINOVANI VODOMER

WPKC kombinovani vodomeri se koriste za merenje ukupne količine hladne vode kpoja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća, rudnika i sličnih većih potrošača. Ovaj vodomer se sastoji od standradnog industrijskog vodomera sa Woltman turbinom WP-C, višemlaznog kućnog vodomera VVS PLUS i preklopnog ventila.