Kućni merači protoka gasa

Kućni merno-regulacioni set se postavlja na spoljni zid objekta ili se izvodi kao samostojeći („baštenski“) koji mora biti propisno učvršćen na sopstveni betonski temelj

U kućni merno-regulacioni set se ugrađuje: slavina za gas, filter, regulator pritiska gasa sa blokadom (blokada visokog pritiska i blokada nestanka gasa) i merač protoka gasa. Oprema se ugrađuje u metalni ormarić koji ima ventilacione otvore i mogućnost zaključavanja.