VJS - Jednomlazni vodomer sa suvim mehanizmom

Jednomlazni vodomeri VJS proizvode se u skladu sa Direktivom 2014/32/EU. Karakteristika ovih vodomera je da imaju suvi mehanizam sa brojčanikom koji je izolovan od vode.
Vodomeri ovog tipa su namenjeni za merenje zapremine protekle čiste vode temperature od 300C do 900C i pritiska do 16 bara.
Kod vodomera tipa VJS čiji je opšti naziv: jednomlazni propelerni vodomer sa suvim mehanizmom, obrtanje propelera se prenosi posredstvom magnetne spojnice na mehanizam brojčanika koji je potpuno zaštićen opd uticaja vode i vlage.
Na brojaču postoji i zvezdasti točkić sa 6 krakova koji može da se koristi za brzo testiranje.
Na kazaljci brojčanika sa podelom 0,1 litar se može nalaziti metalna pločica koja služi da se generišu impulsi u elektronskom uređaju za daljinsko očitavanje. Vodomeri tipa VJS mogu biti opremljeni delovima za montažu AMR uređaja i induktivnom kazaljkom za AMR očitavanje.
Kućišta vodomera, zatvarači i priključci su od mesinga bronze ili bakra a sami mehanizam od kvalitetnih plastičnih masa.
Vodomeri tipa VJS nazivnog prečnika Dn15 i Dn20 mogu da se instaliraju za rad u horizontalnom  i vertikalnom položaju sa pokaznim uređajem na vrhu ili sa strane, dok se vodomerinazivnog prečnika DN25 do DN40 mogu instalirati u horizontalan položaj sa pokaznim uređajem na na vrhu.