CEVNI SENZOR NIVOA GORIVA

Tip 804.1.1; 804.1.2; 804.1.3; 804.2.1; 804.2.2; 804.3.1; 804.3.1; 804.3.3; 804.4.1; 804.4.2; 804.5.1; 804.5.2; 804.5.3; 804.8.1; 804.8.2; 804.8.3

PRIMENA:

U sprezi sa odgovarajućim indikatorom pokazuje količinu goriva u rezervoaru vozila.

 

PRINCIP RADA:

Senzor nivoa potenciometarskog tipa, izveden sa otpornikom i kliznim kontaktom. Položaj kontakta na otporniku je određen položajem plovka u rezervoaru. Kad se plovak senzora nađe na dubini između 1/6 i 1/9 zapremine, pali se signalizacija.