Kućni vodomer sa prirubnicama

Visemlazni propelerni sa suvim mehanizmom i davacem impulsa.

Kucni vodomer sa prirubnicama (impulsni), visemlazni propelerni sa suvim mehanizmom i davacem impulsa.

Koriste se za merenje zapremine protekle vode, temperature do 40C, 90C i 130C, nazivnih precnika DN (13-40) mm, nazivnih protoka qn=1,5-10) m3/h i radnih pritisaka PN 10 , PN 16 i PN 25 bar