Višemlazni vodomer sa suvim mehanizmom VVS3

Ova klasa vodomera koristi se za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40 C i pritiska do 16 bara.

Višemlazni suvi propelerni vodomeri „INSA“ proizvode se u skladu sa međunarodnim standardima ISO 4064 metrološke klase tačnosti B.

Karakteristika ovih vodomera je da imaju suvi mehanizam sa brojčanikom koji je izolovan od vode. Vodomeri ovog tipa su namenjeni za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40o C i pritiska do 16 bara.

Kod vodomera tipa VVS - 3 čiji je opšti naziv: višemlazni propelerni vodomer sa suvim mehanizmom, obrtanje propelera se prenosi posredstvom magnetne spojnice na mehanizam brojčanika koji je potpuno zaštićen od uticaja vode i vlage.

 

Datoteke