AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJUE ODLUKU O IMENOVANJU LICA ZA PRIJEM INFORMACIJA I VODJENJU POSTUPKA U VEZI SA UZBUNJIVANJEM
2015-11-20 00:00:00 Admin

ODLUKA O IMENOVANJU LICA ZA PRIJEM INFORMACIJA I VODJENJU POSTUPKA U VEZI SA UZBUNJIVANJEM

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE PREDLOG ZA DONOŠENJE ODLUKA NA X REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
2016-05-27 00:00:00 Admin

PREDLOG ZA DONOŠENJE ODLUKA NA X REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ZAKAZANOJ ZA 29.06.2016.GODINE
2016-05-27 00:00:00 Admin

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ZAKAZANOJ ZA 29.06.2016.GODINE

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE GLASAČKI LIST ZA X REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZA 29.06.2016.god
2016-05-27 00:00:00 Admin

GLASAČKI LIST ZA X REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZA 29.06.2016.god