AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJUE OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O RASPOLAGANJU I STICANJU IMOVINE VELIKE VREDNOSTI
2016-05-27 00:00:00 Admin

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O RASPOLAGANJU I STICANJU IMOVINE VELIKE VREDNOSTI

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OGLAŠAVA POZIV ZA X REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
2016-05-27 00:00:00 Admin

POZIV ZA X REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE ODLUKU NA OSNOVU ČLANA 55. I 192. ZAKONA O RADU REPUBLIKE SRBIJE
2016-05-30 00:00:00 Admin

ODLUKA NA OSNOVU ČLANA 55. I 192. ZAKONA O RADU REPUBLIKE SRBIJE

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE ZAPISNIK SA X REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA INSA A.D.
2016-07-06 00:00:00 Admin

ZAPISNIK SA X REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA INSA A.D.