Vodomeri

Kućni vodomer sa prirubnicama
Visemlazni propelerni sa suvim mehanizmom i davacem impulsa.
Elektromehanički dozator
Koriste se za doziranje vode do 200, 1000 ili 2000 sa automatskim zaustavljanjem protoka.
Mehanički dozator
Koriste se za doziranje vode do 100, 200 i 300 litara i temperature vode do 40C.
Višemlazni vodomer sa suvim mehanizmom VVS3
Ova klasa vodomera koristi se za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40 C i pritiska do 16 bara.
VVS - E VIŠEMLAZNI VODOMER SA SUVIM MEHANIZMOM
Višemlazni vodomeri VVS - E proizvode se u skladu sa Direktivom 2014/32/EU metrološke klase tačnosti 2
WPIK KOMBINOVANI VODOMER
WPIK kombinovani vodomeri se koriste za merenje ukupne količine hladne vode kpoja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća, rudnika i sličnih većih potrošača
WPKC KOMBINOVANI VODOMER
WPKC kombinovani vodomeri se koriste za merenje ukupne količine hladne vode kpoja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća, rudnika i sličnih većih potrošača
WP - C INDUSTRIJSKI WOLTMAN VODOMER
WP - C industrijski Woltman vodomeri proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/32/EU
WP - D INDUSTRIJSKI WOLTMAN VODOMER
WP - D industrijski Woltman vodomeri proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/22/EU
WPI Woltman vodomer - horizontalan
Ova klasa vodomera koristi se za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika.