Daljinsko očitavanje

Ado M-Bus Ventil
ADO M-Bus Valve je ventil namenjen automatskom daljinskom zatvaranju i otvaranju gde se komanda zatvori/otvori šalje putem kabla
AdoMbus žičani adapter
ADO M-Bus uređaj spada u grupu INSA proizvoda namenjenih žičnom daljinskom očitavanju
AdoPulse žični adapter za daljinsko očitavanje potrošnje vode
ADO Pulse uređaj poseduje induktivni senzor koji broji okretanje "litarske" kazaljke i pretvara okretaje u impulse na izlazu
Ostali uređaji i oprema
Da bi se korisnicima olakšalo i ubrzalo očitavanje INSA pored uređaja za očitavanje nudi i dodatnu opremu koja omogućeava očitavanje iz automobila
Ado Modem
ADO Modem je uređaj namenjen bežičnom daljinskom očitavanju ADO modula na vodomerima
AdoRF LoRa Ventil
ADO RF/LoRa Valve je ventil namenjen automatskom daljinskom zatvaranju i otvaranju gde se komanda zatvori/otvori šalje bežično, tj. radijskim putem
AdoGsm Pulse Zonski merač
Ukoliko se koristi kao zonski merač, uređaj je moguće podesiti tako da stanje sa kombinovanog vodomera loguje na određeni vremenski interval koji je moguće podesiti po želji kupca
AdoGsm2 wMbus koncentrator
ADO GSM2 wmbus uređaj namenjen je za transfer očitanih stanja na udaljeni računar putem GSM/GPRS mreže
AdowMbus adapter za daljinsko očitavanje potrošnje vode
Adapter za bežično očitavanje potrošnje vode
Ado Gateway uređaj
ADO Gateway uređaj namenjen je za automatsko radijsko očitavanje bežičnih ADO uređaja